KONULAR VE KATILIM

“Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar ” ana teması ile çağrıya çıkan  kongremizin amacı Mobilya alanında  ortaya çıkan güncel eğilimleri ortaya çıkartarak geleceğe dönük öngörülere ilişkin bir tartışma ortamı oluşturmaktır. Bu sayede eğitimciler, araştırmacılar, öğrenciler ve uygulayıcılar için çalışmalarını sunacak bir platform meydana gelecek; bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca kongremizde farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapıcı etkileşimler sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına  üst düzeyde katkı sağlamak, disiplinler arası çalışma ortamı meydana getirmek ve yeni bakış açılarının oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Alt temalar aşağıda sunulmuştur. Kongremiz bu alanlara odaklanmakla birlikte, katkı sağlayacak yeni konu başvurularına da açıktır.

Tasarımda Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar

 • Endüstriyel Tasarım
 • İçmimarlık
 • Mimarlık
 • Şehir Bölge Planlama
 • Aksesuarlar ve Ekipmanlar
 • Akustik
 • Aydınlatma
 • Bilgisayar Destekli Tasarım
 • Ergonomi
 • Kullanıcı Odaklı Tasarım,
 • Kent Mobilyaları
 • Konstrüksiyon
 • Mobilya Mukavemeti
 • Mobilya Tasarımı
 • Mobilya Tasarımında İnovasyon
 • Tekstil ve Döşeme
 • Üst Yüzey İşlemleri

İş Güvenliği ve Kalite Çalışmalarında Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik

 • Çevresel Etki

Üniversite - Sanayi İlişkilerinde Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar

 • Ar-Ge
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Mobilya Sektöründe Devlet Politikaları
 • Üniversite - Sanayi İşbirliği
Üretim Yöntemlerinde Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar
 • Aksesuarlar ve Ekipmanlar
 • Ürün Geliştirme ( Ür-Ge)
 • Üst Yüzey İşlemleri
 • 3B Baskı Teknikleri

Malzemede Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar

 • Ahşap Koruma Teknolojisi
 • Aksesuar ve Yan Sanayi Teknolojisi
 • Kereste ve Orman Ürünleri Teknolojisi
 • Malzeme Teknolojisi
 • Mobilyada Üst Yüzey İşlemleri
 • Odun Mekaniği ve Teknolojisi
 • Yeni Teknolojiler

Yönetim ve Pazarlama Alanında Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar

 • Dış Ticaret
 • Endüstri 4.0
 • İşletme ve Pazarlama
 • İşletme Yönetimi
 • Makine Teknolojisi
 • Marka ve Patent
 • Mobilya Endüstrisinde Sektörel Yapı
 • Mobilya ve Otomasyon
 • Orman Endüstri Makineleri ve İşletmeciliği
 • Pazarlama
 • Taşımacılık ve Navlun Desteği
 • Üretim Planlama
 • Yazılım ve Bilişim
 • Yönetim ve Organizasyon

 

 

KONFERANSA KATILIM

Konferansa katılım, bildiri sunumu ve poster sunumu olmak üzere iki formatta yapılacaktır. Bildiriler ve poster sunumları Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından basılacak Kongre Özet Kitapçığında (ISBN numarasına sahip)  yayınlanacaktır. Kongre’nin dili Türkçe veya İngilizce’dir.

BİLDİRİ SUNUMU

 • Kongreye sunulacak bildiri özeti en az 400 en fazla 500 kelime arasında olmalıdır (Başlık, Anahtar Kelimeler, Kaynakça  hariç) .
 • Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar açıkça yer almalıdır.
 • Çalışmaya ait beş anahtar sözcük verilmelidir.
 • Çalışmalar Özet Bildiri Gönder bağlantısından yapılacaktır.
 • Özet bildiri şablonu için tıklayınız...

Kongrede sunulan bildirilerden hakem sürecinden başarılı bir şekilde geçen seçilmiş çalışmalar, yazarların  aşağıda yer  alan dergilerin basım koşullarını  sağlayarak başvurması durumunda 2019 sayılarında, dergilerin belirlenen kontenjanları kapsamında makaleler basılacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ : http://btd.anadolu.edu.tr/

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ : http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/

SANAT VE TASARIM DERGİSİ : http://www.std.anadolu.edu.tr/?q=tr

BIOLOGICAL DIVERSITY and CONVERSATION DERGİSİ :http://www.biodicon.com/

 

POSTER SUNUMU

 • Sürmekte olan araştırmalar, incelemeler ve tam bildiri kapsamında olmayan çalışmalar poster sunumu olarak kabul edilecektir.
 • Konferansa poster sunumu ile katılmak isteyenler hazırladıkları en az 100 , en fazla 250 kelimelik özet metinlerini Özet Bildiri Gönder bağlantısından yollayacaklardır.
 • Poster Bildiri şablonu daha sonra ilan edilecektir.SPONSORLAR