Duyurular

Poster Bildiriler

Kongre bilimsel kurulu tarafından kabul edilen poster bildiriler için kongre merkezinde özel bir alan ayrılacaktır. Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen gün ve saatler arasında posterlerini asmaları gerekmektedir. Sahipleri tarafından toplanmayan posterler için sorumluluk kabul edilmeyecektir. Kabul edilip asılmayan posterler kongre düzenleme kurulu tarafından tespit edilip, ilgililer hakkında gerekli bildirimler yapılacaktır.

Bildiri değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek  bildiriler, kongre merkezinde tespit edilecek bir salonda tartışmaya açılacaktır. Seçilen bildirilere ilişkin takvim final programda ilan edilecektir.

Tarih: 16.03.2018